دفتر مالکیت فکری
معرفی دفتر مالکیت فکری

 

 

 

   با بروز تحول در نقش دانشگاه‌ها در جوامع، توجه به توسعه‎ی فناوری‌های نوین جهت تحکیم پایه‌های نظام ملی نوآوری و توسعهی اقتصادی مبتنی بر دانایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. در این میان، نقش مالکیت فکری (Intellectual Property) بسیار قابل توجه می‌باشد از این جهت که مالکیت فکری با حمایت از ایده‌ها و نوآوری‌ها، موجب فراهم شدن زیرساخت‌های مهم توسعه فناوری خواهد شد. به عبارتی، حقوق مالکیت فکری، مشابه با هر حق مالکیت دیگری، به صاحبانش، اعم از مخترع یا صاحب‌امتیاز یک پتنت، مالک یک نشان تجاری، نویسنده یا شاعر یک اثر ادبی و یا مالک یک طرح صنعتی متمایز، کمک می‌کند تا از نتایج و منافع کار خود و سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در راستای خلق و توسعه آن، بهره‌مند شده و مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی دیگران گردد.گفتنی است، این موارد در ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مبنی بر حق استفاده و محافظت از منافع مادی و معنوی تولیدات علمی، ادبی و هنری، به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس یکی از مهم‌ترین الزامات ورود ایده‌های نوین به بازار و خلق ثروت مبتنی بر دانش، اطمینان از حفاظت از حقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت افراد بر آن‌هاست. دفتر مالکیت فکری دانشگاه صنعتی شریف با هدف حفظ حقوق فکری اساتید، دانشجویان و محققان دانشگاه و زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه، به طور رسمی از سال 1396آغاز به فعالیت نموده است. این دفتر با همکاری کانون پتنت ایران، خدمات مشاوره، پشتیبانی و پیگیری را جهت ثبت اختراع بین‌المللی به اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ارائه می‌دهد.

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus