دفتر مالکیت فکری
خدمات دفتر مالکیت فکری

 

 

خدمات دفتر

·        ارائه‌ی خدمات ارزیابی و مشاوره

ü     مشاوره و ارزیابی اولیه

ü     جستجوی پتنت

ü     تکمیل فرم‌ها و مستندات

ü     راهنمایی در پاسخ به داوری

·     پشتیبانی فرایند ثبت اختراع

ü     پشتیبانی فنی

ü     پیگیری اجرایی

ü     حمایت مالی

ü     تعیین وضعیت عواید

·     برگزاری برنامه‌های ترویجی و آموزشی

ü     برنامه‌های ترویجی

ü     دوره‌های آموزشی ویژه اساتید

ü     دوره‌های آموزشی ویژه تحصیلات تکمیلی

ü     دوره‌های آموزشی پیشرفته

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus