دفتر مالکیت فکری
آیین‌نامه مالکیت فکری

 

 

    به منظور نهادینه‌سازی حقوق مالکیت فکری در دانشگاه، بیان ساختار و ضوابط اجرایی ایجاد و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری، ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی در راستای ارتقای خلاقیت و نوآوری، بیان حقوق و تکالیف دانشگاه، مخترعین و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دارایی فکری، آیین‌نامه‌ی مالکیت فکری با عنوان «آیین‌نامه ایجاد، مدیریت و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری دانشگاه صنعتی شریف» تدوین شده است.

 

دانلود فایل آیین‌نامه مالکیت فکری دانشگاه صنعتی شریف

 
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus