دفتر مالکیت فکری
افراد و تماس با ما

 

 

افراد

·        جناب آقای دکتر فرزام فرهمند (مدیر امور فناوری دانشگاه صنعتی شریف)

·        فاطمه عباسی زرین (کارشناس ثبت اختراع)

·        مریم داخرجینی (مسؤول دفتر)

 

تماس با ما

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، دفتر مالکیت فکری دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیکی patent@sharif.edu

شماره تماس 02166072582 02166166304

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus