معرفی اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی

اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی در ابتدای سال 1387 زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری  فعالیت خود را آغاز نمود.
وظایف  این اداره عبارتند از:

   1. خرید و تهیه تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی(حوزه کاری  در ارتباط با خرید تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دانشگاه به صورت ارزی و ریالی )

   2. ایجاد ، راه اندازی و پشتیبانی بانک های اطلاعاتی تجهیزات  پژوهشی دانشگاه

   3. آموزش دوره های تخصصی  و سرویس دهی آزمایشگاهها

   4. تعمیر و نگهداری تجهیزات پژوهشی

   5. ایجاد تعامل  مراکز پژوهشی دانشگاه با هم و با سایر مراکز پژوهشی کشور

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus