معرفی اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی

اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی در ابتدای سال 1387 زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری  فعالیت خود را آغاز نمود.
وظایف  این اداره عبارتند از:

  • خرید و تهیه تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی(حوزه کاری  در ارتباط با خرید تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دانشگاه به صورت ارزی و ریالی )
  • ایجاد ، راه اندازی و پشتیبانی بانک های اطلاعاتی تجهیزات  پژوهشی دانشگاه
  • آموزش دوره های تخصصی  و سرویس دهی آزمایشگاهها
  • تعمیر و نگهداری تجهیزات پژوهشی
  • ایجاد تعامل  مراکز پژوهشی دانشگاه با هم و با سایر مراکز پژوهشی کشور
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus