سوالات متداول

پژوهانه دفاعی

 

01-پژوهانه دفاعی به دانشجويان كدام رشته‌ها يا دانشكده‌ها تعلق مي‌گيرد؟

پژوهانه دفاعی معمولاً به دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی که موضوع رساله آن‌ها با نیازمندی‌های یک صنعت دفاعی تطابق دارد تعلق می‌گیرد.

02-آيا دانشجويان كارشناسي ارشد نيز مي‌توانند از پژوهانه دفاعی استفاده كنند؟

خير، پژوهانه دفاعی تنها برای دانشجويان دكتري مي‌باشد.

03-شرايط عمومي دريافت پژوهانه دفاعی چيست؟

دانشجويان دكتري كه مشروط، محروم از تحصيل، انصرافي، اخراجي، شاغل یا بورسيه سازمان‌ها و ارگان‌های دفاعی نباشند شرايط عمومي دريافت پژوهانه را دارا مي‌باشند. همچنين دانشجویان باید از طرح رساله خود دفاع نموده باشند.

04-فرایند درخواست پژوهانه دفاعی به چه صورت می‌باشند؟

نمایندگان صنایع دفاعی به صورت دوره‌ای به دانشگاه مراجعه کرده و از میان لیست عنوان رساله دانشجویان دکتری که از طرح رساله خود دفاع نموده‌اند، عناوینی که با نیازمندی‌های آن‌ها مطابقت دارد را انتخاب و به دفتر معاونت پژوهشي دانشگاه اعلام می‌نمایند. پس از آن فرم درخواست پژوهانه دفاعی به این دانشجویان ایمیل می‌گردد. دانشجویان باید در مدت مجاز تعیین شده با استاد راهنمای خود مشورت و فرم درخواست را تکمیل نموده و به امضاء استاد راهنمای خود رسانند. پس از آن فرم درخواست را به همراه خلاصه‌ای از موضوع رساله خود به دفتر امور پژوهشي دانشگاه (اتاق 22) تحویل نمایند.

05-اعتبار طرح پژوهانه دفاعی چقدر مي‌باشد؟

اعتبار اين طرح به ازاء هر دانشجو 50 ميليون ريال مي‌باشد که طی 3 قسط جداگانه به دانشگاه پرداخت می‌گردد. در هر مرحله به ترتیب 15، 20 و 15 میلیون ریال به حساب دانشگاه پرداخت خواهد شد.

06-چند درصد از اعتبار طرح پژوهانه دفاعی متعلق به دانشجو و چند درصد متعلق به استاد راهنما مي‌باشد؟

تمام مبلغ اعتبار پژوهانه دفاعی متعلق به دانشجو مي‌باشد.

07-من فرم درخواست خود را به دفتر مربوطه تحویل نمودم. چه زمانی می‌توانم قسط اول خود را دریافت نمایم؟

به طور معمول پس از ارسال فرم درخواست از دانشگاه به صنعت دفاعی، در صورت تایید نهایی جهت حمایت از موضوع رساله دانشجو در صنعت، فرایند پرداخت قسط اول پژوهانه دفاعی به حساب دانشگاه 5 ماه زمان نیاز دارد که بلافاصله پس پرداخت به حساب دانشگاه، سهم دانشجو پرداخت خواهد شد.

08-از زمان تحویل فرم درخواست بنده به دفتر مربوطه 6 ماه گذشته است ولی پرداختی به من انجام نشده است. چرا؟

دانشجویان می‌توانند برای آگاهی از وضعیت درخواست خود با آدرس ایمیل grant@sharif.edu مکاتبه نمایند.

09-من تمام سهم اول پژوهانه خود را دريافت نموده‌ام. جهت دريافت سهم دوم چه كاري بايد انجام دهم؟

پس از تحقق 50% پيشرفت كار در اجراي مراحل رساله، دانشجو باید 2 نسخه از گزارش 50درصد پیشرفت کار خود (یک نسخه چاپی و یک نسخه الکرونیکی) به همراه فرم تاييد استاد راهنمای خود مبنی بر تایید ارسال به صنعت دفاعی برای دریافت قسط دوم پژوهانه دفاعی به دفتر امور پژوهشي دانشگاه تحویل نماید.

10-من گزارش 50% پیشرفت کار خود را ارایه نموده‌ام، چه زمانی می‌توانم قسط دوم پژوهانه دفاعی را دریافت نمایم؟

به طور معمول پس از ارسال گزارش پیشرفت کار از دانشگاه به صنعت دفاعی، در صورت تایید نهایی گزارش، فرایند پرداخت قسط دوم پژوهانه دفاعی به حساب دانشگاه 6 ماه زمان نیاز دارد که بلافاصله پس پرداخت به حساب دانشگاه، سهم دانشجو پرداخت خواهد شد.

11-من سهم اول و دوم پژوهانه خود را دريافت نموده‌ام. جهت دريافت سهم سوم چه كاري بايد انجام دهم؟

دانشجويان جهت دريافت سهم سوم(آخر) پژوهانه بايد پس از دفاع نهایی از رساله خود و انجام امور فارغ التحصیلی، 2 نسخه از رساله نهایی خود (یک نسخه چاپی و یک نسخه الکرونیکی) به همراه فرم تاييد استاد راهنمای خود مبنی بر ارسال رساله به صنعت دفاعی برای دریافت قسط سوم پژوهانه دفاعی به دفتر امور پژوهشي دانشگاه (اتاق 22) تحویل نماید.

12-من 2 نسخه از رساله نهایی خود را ارایه نموده‌ام، چه زمانی می‌توانم قسط سوم پژوهانه دفاعی را دریافت نمایم؟

به طور معمول پس از رساله از دانشگاه به صنعت دفاعی، در صورت تایید نهایی رساله، فرایند پرداخت قسط سوم پژوهانه دفاعی به حساب دانشگاه 6 ماه زمان نیاز دارد که بلافاصله پس پرداخت به حساب دانشگاه، سهم دانشجو پرداخت خواهد شد.

13-برای من ایمیلی آمده است که رساله من برای حمایت در قالب پژوهانه دفاعی انتخاب شده است ولی من بورسیه می‌باشم. آیا می‌توانم پژوهانه دفاعی دریافت نمایم؟

طبق هماهنگی که با موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی انجام شده است دانشجویان بورسیه غیر دفاعی دانشگاه صنعتی شریف در صورت موافقت صنعت حامی می‌توانند پژوهانه دفاعی دریافت نمایند.

14-برای من ایمیلی آمده است که رساله من برای حمایت در قالب پژوهانه دفاعی انتخاب شده است ولی من فارغ التحصیل می‌باشم. آیا می‌توانم پژوهانه دفاعی دریافت نمایم؟

در صورتی که با وجود فارغ التحصیل شدن دانشجو موضوع رساله مورد تایید صنعت حامی باشد، پژوهانه دفاعی به دانشجو تعلق خواهد گرفت.

15-من تاكنون چند قسط از پژوهانه خود را دريافت نموده‌ام ولي موفق به اخذ بورسيه تحصيلي شده‌ام. آيا مي‌توانم بقيه پژوهانه خود را دريافت نمايم؟

دانشجویان باید بلافاصله پس از اخذ نامه بورسیه، دفتر امور پژوهشي دانشگاه را از این موضوع مطلع گردانند. در صورتی که سازمان بورس کننده دفاعی باشد پرداخت پژوهانه به دانشجو قطع خواهد شد.

16-آیا برای دانشجویانی که از پژوهانه دفاعی استفاده می‌کنند مشکلی برای خروج از کشور به وجود خواهد آمد؟

بر اساس نامه موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، دانشويان مورد حمايت هیچ گونه محدودیتی جهت خروج از كشور و چاپ مقالات بين المللي در خصوص رساله خود ندارند.

17-آیا تعهداتی در ازاء دریافت پژوهانه دفاعی برای دانشجو وجود خواهد داشت؟

بر اساس نامه موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي، هیچ گونه تعهدی برای دانشجویان در ازاء دریافت پژوهانه دفاعی وجود نخواهد داشت و فقط دانشجویان باید گزارشات پیشرفت و رساله نهایی خود را در اختیار صنعت قرار دهند و صورت اعلام نیاز صنعت، گزارشات و رساله خود را در جلسه‌ای برای کارشناسان صنعت ارایه (present) نمایند.

18-آیا در صورت دریافت پژوهانه دفاعی باید نام آن صنعت دفاعی در رساله ذکر گردد یا از آن تشکر گردد؟

بر اساس نامه موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي، نيازي به درج نام و حمايت موسسه و صنعت در رساله نمي باشد.

19-آيا حق مالكيت رساله هاي دكتري مورد حمايت، در اختيار صنعت و يا موسسه قرار خواهد گرفت؟

خير، بر اساس نامه موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي، حق مالكيت رساله ها با دانشگاه مي باشد و سازمان دفاعي از دستاورد هاي علمي يا فناورانه آن بهره برداري مي نمايد.

20-سوال من در مورد پژوهانه در ميان سوالات بالا نبود. چگونه مي‌توانم پاسخ سوال خود را دريافت نمايم؟

دانشجويان مي‌توانند سوالات خود را پيرامون موضوع پژوهانه به آدرس ايميل grant@sharif.edu ارسال نموده و به سرعت پاسخ خود را دريافت نمايند.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus