تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان شهید ستاری، طبقه هشتم، معاونت پژوهش و فناوری.

کد پستی: 89694-14588

تلفن:  54797000 داخلی 501

نمابر: 66016516  

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus