گرنت
معرفی

برنامه هسته های پژوهشی برنامه محور( برنامه گرنت)
Grant Program

 به‌منظور جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاه در راستای توسعه فناوری‌های برتر و مورد نیاز كشور یا گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های اولویت‌دار و مورد نیاز کشور، فعالیت هسته‌های پژوهشی در قالب اختصاص اعتبار پژوهشی (گرنت) مورد حمایت قرار می‌گیرد. در این راستا، فعالیت‌های تحقیقاتی آن دسته از اعضای محترم هیأت علمی که در قالب تیم‌های تحقیقاتی مرکب از دانشجویان و پژوهشگران، در راستای تحقق دستاوردهای مشخص تحقیقاتی در یک محور پژوهشی فعالیت نمایند دریک دوره دو تا سه ساله مورد حمایت قرار می‌گیرد.
چشم انداز این برنامه آن است که اساتید محترم با هدفمند و متمرکز نمودن فعالیت های پژوهشی و موضوعات پایان‌نامه‌های دانشجویان خود حول محورهای مشخص، هسته‌هایی را شکل دهند که در میان مدت به مرجعیت علمی و تحقیقاتی در آن محور پژوهشی دست می‌یابد و می‌تواند با تبدیل شدن به یک توانمندی محوری دانشگاه، پاسخگوی نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور و دنیا باشد.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus