گرنت
تماس با ما

 آدرس: تهران، خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان جدید دانشکده مهندسی هوافضا ، طبقه ۸ ، دبیرخانه گرنت

تلفن: ۵۴۷۹۷۰۰۰  داخلی ۵۵۷

نمابر: ۶۶۰۱۶۵۱۶

پست الکترونیکی:

دبيرخانه (كارشناس: خانم رحیمی): grant.research@sharif.ir

مدير برنامه (آقای دکتر هرمزی نژاد): hormozi@sharif.ir

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus