گرنت
تماس با ما

 آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوري، ورودي غربي، واحد 301

تلفن: 66166301

نمابر: 66016516

پست الکترونیکی:

دبيرخانه (كارشناس: خانم رحیمی): grant.research@sharif.ir

مدير برنامه (آقای دکتر هرمزی نژاد): hormozi@sharif.ir

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus