تألیف کتاب

به منظور ترغیب اعضای هیأت علمی به تألیف کتب آموزشی و پژوهشی و حمایت از تألیف بین‌المللی (به زبان انگلیسی و انتشار آن توسط ناشرین بین‌المللی)، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با فراهم آوردن تسهیلات لازم از جمله امکان استفاده از فرصت تألیف، کاهش بار آموزشی، تأمین بخشی از هزینه چاپ و نشر کتب فارسی، تأمین هزینه به‌کارگیری دستیار برای تدوین و غیره اقدام به تدوین برنامه تألیف کتاب نموده است.


آیین‌نامه حمایت از تألیف کتب آموزشی و تحقیقاتی (برنامه کتاب)

گردش کار و فرم‌های مربوط به آئین نامه حمایت از تالیف کتب آموزشی و تحقیقاتی

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus