معرفی دفتر امور پژوهشی

سياست‌هاي پژوهشي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه عبارتند از :

 • تعيين اولويت‌ها و جهت‌گيري‌هاي تحقيقاتي بر اساس رفع نيازهاي فعلي و آتي كشور
 • تقويت و توسعه پژوهشهاي بنيادي و كاربردي
 • حمايت و توسعه طرحهاي تحقيقاتي ويژه در زمينه فناوري‌هاي نوين مانند بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي …
 • به كارگيري ساز و كارهاي تشويقي مناسب براي ارتقاء كمّي و كيفي مقالات علمي در مجلات معتبر علمی - پژوهشي و برگزاري همايش‌هاي تخصصي ملي و بين‌المللي
 • اولويت دادن به طرحهاي محوري و بين رشته‌اي
 • تقويت سيستم ارزيابي فعاليت‌هاي پژوهشي با هدف ارتقاء كيفي پژوهش
 • تقويت و توسعه فعاليت مراكز پژوهشي موجود و ايجاد مراكز پژوهشي جديد مبتني بر نيازهاي نوين كشور
 • استفاده از راهكارهاي تشويقي مستمر براي پژوهشگران ممتاز به ويژه محققان جوان
 • به سامان در آوردن فعاليت‌هاي حوزه امور پژوهشي و مكانيزه ساختن آن

 


دفتر امور پژوهشي به منظور دستيابي و تحقق اين سياست‌ها با ارائه و انجام راهكارهائي، موجبات تبديل اين ايده‌ها و سياست‌ها را به عمل فراهم مي‌آورد. اين راهكارها عبارتند از :

 • اولويت دادن به تصويب و تخصيص بودجه طرح‌هاي تحقيقاتي منطبق بر نيازها و سياست‌هاي توسعه علمي كشور
 • تقويت پژوهش در علوم پايه از طريق اولويت در تخصيص منابع دولتي و تلاش در جذب منابع خارجي
 • راه‌اندازي قطب‌هاي تحقيقاتي خاص با هدف انجام پژوهشهاي ويژه
 • به كارگيري ساز و كارهاي تشويقي مناسب براي پژوهشگران همچون اعطاي پايه تشويقي، معرفي و اهداي جوايز پژوهشي
 • اولويت دادن به حمايت از طرح‌هاي پژوهشي محوري و بين رشته‌اي از طريق تخصيص بودجه متناسب
 • تخصيص بودجه‌هاي تحقيقاتي بر مبناي شاخص‌هاي عملكردي پژوهشي مانند انتشار مقالات، عقد قراردادهاي پژوهشي و حضور فعال در فعاليت‌هاي اجرايي و تحقيقاتي
 • ايجاد مراكز پژوهشي مشترك به كمك صنايع از طريق عقد تفاهمنامه همكاري‌هاي مشترك
 • حمايت از پژوهشگران جوان در تخصيص بودجه طرح‌هاي پژوهشي
 • تدوين روشهاي اجرائي مناسب جهت تصويب، بررسي، نظارت و ارزيابي طرح‌هاي پژوهشي و تهيه بانك اطلاعاتي جامع در زمينه فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشگاه
 • پشتيباني از برگزاري همايش‌هاي ملي و بين‌المللي
 • حمايت از پژوهشگران پسا دكتري (Post Doc) براي ارتقاء‌سطح پژوهش در دانشگاه
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus