دفتر ارتباط با صنعت
معرفی دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شريف از سال 1347 فعالیت خود را به عنوان یکی از دفاتر تحت نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، آغاز نمود. به طور کلی  فعالیت ها و خدمات این دفتر شامل موارد زیر می شود: 

 •  ارائه خدمات براي برگزاري رويدادهاي علمي
 •  ارايه خدمات مديريت قرارداد به مجريان
 •  بيمه پرسنل پژوهشي تهيه مفاصا حساب
 •  ارسال فراخوان‌ها و دريافت پروپوزال
 •  ثبت سوابق صنایع مرتبط با دانشگاه
 •  بازاريابي موردي بر مبناي تقاضا
 •  ارايه تسهيلات براي تجهيز آزمايشگاه
 •  ايجاد مراكز خدمات دانش بنيان
 •  شكل‌دهي همكاري استراتژيك
 •  ارزيابي و ارتقاء پژوهشكده‌هاي مشترك
 •  مديريت گرنت
 •  كمك به شكل‌گيري و پيگيري طرح‌هاي ملي دانشگاه
 •  ارزيابي طرح‌هاي تحقيقاتي ارتباط با صنعت
 •  ثبت و مستندسازي توانمندي‌هاي صنعتي

 

 

دریافت فایل معرفی خدمات دفتر ارتباط با صنعت

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus