توسعه و انتقال فناوری
تصاویر
معرفی

رشد چشمگیر فعالیت‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور انکار ناپذیر است، اما باید توجه داشت که چرخه دانش در انتهای مرحله پژوهش هنوز ناکامل است. دستاوردهای پژوهشی در صورتی که منجر به رفع نیازهای جامعه از طریق تولید دارایی‌های فکری و ارزش افزوده حاصل از فروش و تجاری سازی این دارایی‌ها نگردند، نمی‌توانند به معنای عاملی حیاتی در توسعه اقتصاد کشور به حساب آیند.
فناوری به منزله تمامی دانش‌ها، محصولات، فرآیندها، ابزارها، روش‌ها و سیستم‌هایی است که در خلق کالاها یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انتقال فناوری را می‌توان به صورت انتقال دارایی‌هاي فکري تکنولوژیکی از قبیل مهارت‌ها، دانش‌ها، تجهیزات و روش‌هاي ساخت از محل تولید شده یا توسعه یافته به محل دیگر، از طریق روش‌هاي مرسوم قانونی و یا غیر آن تعریف نمود. تقویت بنیه تولیدي و برپایی اقتصادي توانمند و پویا، مستلزم گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن می‌باشد که در این میان انتقال فناوری نقش اساسی را بازي می‌کند.
توسعه فناوری به معنی تلفیق فناوری کسب شده با دستاوردهاي حاصل از دانش، مهارت و تجربه خود و خلق فناوری نوینی متناسب با نیازهاي جامعه است. توسعه فناوری بدون نهادهاي تحقیق و توسعه امکان پذیر نخواهد بود. بدون استقرار نهادهاي پژوهشی در واحدهاي صنعتی و نهادهاي آموزشی و گسترش آموزش‌هاي فنی و حرفه‌اي و ارتباط مستمر بین صنعت و دانشگاه‌ها و از همه مهم‌تر تعهد و علاقه دولت به پیشرفت، توسعه فناوری امکان پذیر نیست.
در بیشتر دانشگاه‌های موفق جهان، تولید درآمد پس از آموزش و پژوهش، به عنوان سومین نقش دانشگاه‌ها معرفی می‌شود. بدین منظور واحد "توسعه و انتقال فناوري" در ابتدای سال 1393 با این هدف که خلاء سرمایه، دانش و تجربه تجاری ‌سازی مورد نیاز در نخستین مراحل توسعه تکنولوژی را برطرف نماید و آن فناوری را به مرحله‌ای از رشد برساند که موفق به جذب سرمایه از صندوق‌ها و شركت‌هاي سرمايه ‌گذاري ريسك ‌پذير داخل يا خارج دانشگاه با سهمي عادلانه شود در "معاونت پژوهش و فناوري" تاسيس گرديد.
ماموریت برنامه توسعه و انتقال فناوری، ارتقا بخشیدن به انتقال تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف برای استفاده جامعه از آن و سودآوری در ضمن تولید درآمد برای حمایت از تحقیق و آموزش است.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus