توسعه فناوری و تجاری‌سازی
اهداف

1. تجاري‌سازي يافته‌ها و دستاوردهاي تحقيقاتي
2. معرفی و ایجاد برندهای بومی و رفع وابستگی کشور به واردات فناوری
3. ايجاد و توسعه راهکارهای هم‌افزايي بين صنعتگران و ارائه دهندگان خدمات و محصولات فناوری تجاری‌ سازی تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین
4. تجزیه و تحلیل بازار و تعیین بازار هدف متناسب با نوع فناوری بومی
5. توسعه بازار محصولات شرکت‌های فناور و ورود به بازارهاي جديد
6. ارزش آفريني و ثروت آفريني براي اعضاي دانشگاه
7. ايجاد ارتباط و همكاري بين دانشگاه و شركت‌هاي دانش بنيان و شركت‌هاي بزرگ از طريق حمايت از انتقال فناوري
8. ترويج و تقويت فرهنگ توليد ، خدمات و كارآفريني
9. ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار با تأكيد بر توسعه فناوري و نوآوري
10. معرفی کانال‌های جدید کسب درآمد برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان
11. حفاظت از حقوق مالكيت فكري و معنوي دستاورد‌ها
12. ايجاد زمينه بکارگيري هرچه بيشتر توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي دانشگاه و واحد‌هاي پژوهشي در جامعه
13. ترغيب اعضاي دانشگاه براي فعاليت‌هاي بيشتر در رفع نياز‌های جامعه و امکان افزايش درآمد
14. افزايش درآمدهاي اختصاصي دانشگاه
15. بهبود رتبه دانشگاه صنعتي شريف در مجامع بين المللي
16. تبديل دانشگاه از نسل دوم به دانشگاه نسل سوم و چهارم

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus