توسعه فناوری و تجاری‌سازی
خدمات توسعه فناوری و تجاری‌سازی

• بررسي و ارزيابي طرح‌ها و ايده‌ها و انتخاب طرح‌هاي با قابليت سرمايه‌‌گذاري
• تهيه طرح امكان سنجي و ارتباط كامل با بازار و مشتريان
• مشاركت و سرمايه‌گذاري در توسعه طرح‌ها و ايده‌ها
• ثبت حقوق مالكيت فكري و معنوي(IP)
• مذاكرات تخصصي با سرمايه‌گذاران
• كمك به عقد قراردادها
• عرضه محصولات توسعه يافته در بازار و يا فروش مصاديق مالكيت فكري

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus