توسعه فناوری و تجاری‌سازی
خدمات توسعه فناوری و تجاری‌سازی

 

1 - بررسی و ارزیابی طرح‌ها و ایده‌ها و انتخاب طرح‌های با قابلیت سرمایه‌‌گذاری

2 - تهیه طرح امكان‌سنجی

3 - مشاركت و سرمایه‌گذاری در توسعه طرح‌ها و ایده‌ها

4 - کمک به ثبت حقوق مالكیت فكری و معنوی (IP)

5 - مذاكرات تخصصی با سرمایه‌گذاران

6 - كمك به عقد قراردادها

7 - عرضه محصولات توسعه یافته در بازار و یا فروش مصادیق مالكیت فكری

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus