توسعه فناوری و تجاری‌سازی
فرآیند پذیرش طرح‌ها و ایده‌ها

فرآيند تجاري‌سازي ايده‌ها و نوآوري‌ها شامل چند مرحله از ابتداي دريافت ايده تا مرحله تجاري سازي و ورود به بازار مي‌باشد كه در مراحل مختلف ارزيابي‌ها، اختصاص بودجه و نظارت‌هاي مختلفي بر روند توسعه ايده و طرح انجام مي‌پذيرد. تجاري‌سازي طرح‌ها و ايده‌ها شامل مراحل زير مي‌باشد:

مرحله اول: در این مرحله صاحب ایده و طرح،  فرم شماره 1 ( فرم دريافت ايده) را دريافت نموده و سوالات داخل فرم را با دقت تكميل و به آدرس ايميل TDO@sharif.ir در دو فرمت Word و  PDF ارسال می‌كند. 

 مرحله دوم: پس از تایید اولیه‌ی طرح توسط کمیته فناوری، کارشناس برنامه توسعه فناوری با همکاری مجری طرح، مطالعه‌ی امکان سنجی پروژه را انجام می‌دهد و شیوه‌ی تجاری سازی ( تاسیس شرکت نوپا، انتقال لیسانس تکنولوژی، شراکت در تجاری سازی و...) مشخص و اجرا مي‌شود. همچنين مجری و مسئول تجاری‌سازی پروژه مشخص شده و خلق ارزش افزوده پیگیری می‌شود.

مرحله سوم: پس از تكميل مطالعه امکان سنجی، كارشناس تخصصي توسعه فناوري گزارش خود را به كميته فناوري و مالكيت فكري ارائه مي‌دهد. طرح‌ها در این مرحله مجددا توسط کمیته فناوری بررسی شده و در صورت احراز ملاک‌های ارزشیابی به ویژه از منظر فنی و تجاری، براي مشاركت انتخاب مي‌شود.

مرحله چهارم:در اين مرحله وضعیت مالكيت فكري و معنوي دستاوردهاي پروژه به صورت دقيق مشخص مي‌شود و بودجه‌اي به عنوان مشاركت در توسعه طرح و ايده در اختيار مجري قرار داده مي‌شود تا بتواند بر اساس آن روند توسعه و ساخت طرح خود را آغاز نمايد. در این مرحله مجری برنامه زمان‌بندي و فازبندي پروژه را به صورت دقيق مشخص نموده و ناظران توسعه فناوري بر روند اجراي پروژه نظارت خواهند داشت و گزارش‌هایی را به صورت منظم به واحد توسعه فناوري و كميته فناوري و مالكيت فكري ارائه خواهند نمود.

مرحله پنجم: پس از اتمام مراحل ساخت و يا توسعه طرح، جذب سرمايه گذاران و ادامه سرمايه گذاري براي رشد و آماده سازي براي بازار، آخرین مرحله‌ای است که در این واحد به انجام می‌رسد.

 


مراحل تجاري سازي ايده ها و طرح ها

 

 

 • ارسال طرح و ایده به ایمیل tdo@sharif.ir

 

 

 •  مطالعه امکان سنجی پروژه توسط کارشناسان برنامه توسعه و انتقال فناوری

 

 

 

 •  مشخص شدن شیوه تجاری سازی

 

 

 

 •  بررسی ملاک‌های ارزشیابی

 

 

 

 •  ارائه گزارش امکان سنجی به کمیته فناوری و مالکیت فکری

 

 

 

 •  ارائه برنامه زمان بندی و فازبندی توسط مجری و اختصاص بودجه از سوی برنامه توسعه و انتقال فناوری

 

 

 

 •  ساخت و توسعه طرح توسط تیم مجری

 

 

 

 •  جذب سرمایه گذار و آماده سازی برای بازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاک های ارزشیابی طرح های پیشنهادی:

 

 • محصول مورد نظر داراي حجم بازار بزرگي در كشور باشد و رقباي قدرتمندي در بازار وجود نداشته باشد.
 • محصول مورد نظر حاشيه سود مناسبي داشته و در مقايسه با نمونه خارجي(در صورت وجود در بازار) با قيمت پايين تري قابل عرضه به بازار باشد.
 • كانال توزيع و ارائه به مشتري مشخصي وجود داشته باشد.
 • تيم ارائه دهنده پروژه از مهارت¬ها و تخصص¬هاي مورد نظر براي توسعه فناوري برخوردار باشد.
 • ريسك تكنولوژيكي دستيابي به فناوري قابل مديريت باشد.
 • امكانات آزمايشگاهي و توليدي لازم جهت توسعه محصول در دسترس باشد.
 • هزينه‌هاي اعلام شده براي توسعه فناوري متناسب با محصول ساخته شده باشد.
 • هزينه‌هاي اعلام شده توسط پيشنهاد دهنده از سقف بودجه طرح هاي برنامه فراتر نرود.
 • استانداردهاي لازم براي توليد محصول قابل دستيابي باشد.

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus