توسعه فناوری و تجاری‌سازی
ساختار اجرایی

  فرآيند توسعه فناوري و نوآوري نيازمند يك ساختار مديريتي و اجرايي قوي و كارآمد مي‌باشد كه بتواند فرآيند تبديل ايده تا تجاري سازي را به خوبي اجرا نمايد . بدون شك يك مخترع و يا صاحب طرح و ايده به طور كامل با مفاهيم تجاري سازي و بازار آشنا نيست. بدين منظور كارشناسان تخصصي برنامه فناوري به مجري براي تجاري ‌سازي موفق طرح و ايده خود كمك نموده و در تعامل كامل با مجري و بازار هدف خواهند بود.

ساختار اجرايي واحد توسعه فناوري مطابق نمودار پايين ايجاد شده است.

 

 

كميته فناوري و مالكيت فكری: كميته‌اي متشكل از مدير برنامه فناوري، مدير دفتر ارتباط با صنعت، مدير مركز رشد و فناوری‌های پیشرفته، یک نفر از اعضاي هيئت علمي به انتخاب معاونت پژوهش و فناوري ، دو نفر مشاور از خارج از دانشگاه است.

 بخش فرصت یابی فناوري: مسئول رصد و یافتن فرصت‌هاي تجاري فناوري است.

بخش توسعه فناوري: مسئول توسعه نمونه اولیه فناوري یا proof of concept است.

بخش انتقال فناوري: مسئول بازاریابی، توسعه بازار و فروش فناوری‌هایی است که قبلا در دانشگاه توسعه داده شده‌اند.

بخش آموزش، برنامه هاي ترویجی و مطالعات: مسئول آموزش نیروها، برنامه‌هاي شبکه سازي و فرهنگ سازي، و مطالعه برنامه‌هاي مشابه و آینده پژوهشی است.

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus