توسعه فناوری و تجاری‌سازی
تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، ورودی غربی، واحد 301

تلفن: 66166301

نمابر: 66016516

 رایانامه: tdo.info@sharif.ir

 رایانامه: tdo@sharif.ir

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus