دفاتر و مراکز خدمات فناوری
اهداف

• کمک به ایجاد فرصت اشتغال فناورانه و به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاه در فعالیت‌های فناورانه
• ارتقای نام و برند دانشگاه در جایگاه حمایت از صنعت
• ارتقای استفاده عملیاتی از دارایی‌های فیزیکی و غیرفیزیکی دانشگاه در جهت درآمدزایی پایدار و متناسب با برند
• تاثیرگذاری عملیاتی و موثر بر صنعت
• افزایش حضور اجتماعی و تعاملات موثر دانشگاه در سطح جامعه
• کمک به شکل گیری اقتصاد فناورانه ملی

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus