دفاتر و مراکز خدمات فناوری
تماس با ما

 آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهش و فناوری، طبقه آخر، اتاق 35

تلفن: 66164025

نمابر: 66016516

مدیر برنامه مراکز خدمات فناوری (آقای دکتر شریف‌خانی): msharifk@sharif.ir
کارشناس برنامه (آقای مهندس اسکویی): oskouie@sharif.ir

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus