تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه مشترک فیزیک

آزمایشگاه مشترک فیزیک
دانشکده فیزیک

آزمایشگاه مشترک فیزیک از دو بخش SPM و ESCA تشکیل شده است.آزمایشگاه SPM دانشکده فیزیک در سال1381به همت  اساتيد محترم دانشكده فيزيك شروع به كار نموده است.

  مدیر

دکتر نیما تقوی نیا

تجهیزات

دستگاه ميكروسكوپ پروبي روبشي  SPM 

دستگاه طيف‌نگاري فوتوالكترون پرتوي ايكس XPS

خدمات

به اطلاع متقاضیان خدمات XPS می رساند که به منظور انجام کالیبراسیون های دوره ای دستگاه، ارائه خدمات امکانپذیر نمی باشد.(1395/7/14)

تصوير برداري سه بعدي از سطح نمونه در حالت نيروي يبن اتمي وتماسي (  (contact AFM

تصوير برداري سه بعدي از سطح نمونه در حالت نيروي بين اتمي وغير تماسي (non-contact AFM) 

تصوير برداري سه بعدي از سطح نمونه در حالت عبور جريان (STM) 

طيف‌نگاري فوتوالكترون پرتوي ايكسXPS) ) دستگاه تا اطلاع ثانوی آزمون سریع ارائه نمی‌دهد. (1395/5/31)

برای آزمون XPS باید نوبت گرفته شود.

 

آئین نامه نوبت دهی XPS

 تماس با آزمایشگاه

کارشناس بخش SPM:خانم واثقي نيا

تلفن 09365378542 یا 66164538-66164555

ایمیل:  vaseghinia@physics.sharif.ir

کارشناس بخش ESCA (XPS): آقای شهرام رفیعی رفعت

تلفن 09125879550 یا 66164555

ایمیل: Rafiee_valiasr@yahoo.com , Rafiee@physics.sharif.edu

 آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus