تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه خواص مکانیکی

آزمایشگاه خواص مکانیکی

مرکز خدمات آزمایشگاهی

 

مدیر

 

دکتر غلامحسین فرهی

 

تجهیزات آزمایشگاه

 

دستگاه کشش (ظرفیت 25 تن) با قابلیت کشش در دمای بالا مدل STM-250 ساخت ایران

دستگاه خستگی چرخشی- خمشی چهار نقطه‌ای مدل SFT-850 ساخت ایران

  دستگاه میکروسختی سنج ساخت ایران

خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

 

انجام آزمون کشش مواد در دمای محیط (مرکز خدمات آزمایشگاهی)  

 

انجام آزمون کشش نمونه­‌های فلزی در دمای بالا (مرکز خدمات آزمایشگاهی)  

 

انجام آزمون خستگی تحت مد چرخشی- خمشی چهار نقطه‌ای (مرکز خدمات آزمایشگاهی)   

 

 انجام میکروسختی سنجی قطعات فلزی به روش ویکرز-  تهیه پروفیل سختی با رسم نمودار    

 

 تماس با کارشناس

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus