تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM مقیم

 

آزمایشگاه TEM
مرکز خدمات آزمایشگاهی

در این آزمایشگاه امکانات بررسی ساختار کریستالی و ریزساختار مواد مختلف شامل فلزات، سرامیکها، پلیمرها و کامپوزیتها فراهم شده است. تجهیزات میکروسکوپ الکترونی موجود در آزمایشگاه امکان مطالعه ریزساختار مواد (ابعاد، مورفولوژی و توزیع فازها و نواقص) با توان تفکیک در حد نانومتر را فراهم ساخته و در نوع خود در کشور منحصر بفرد می باشد. همچنین تجهیزات میکروآنالیز نصب شده بر روی دستگاهPhilips CM200 ، مطالعه ترکیب شیمیایی فازها را در مقیاس نانومتر امکان پذیر ساخته است.

مسئول آزمایشگاه

دکتر سیروس عسگری

تجهیزات  آزمایشگاه

دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی )STEM (مدل Philips CM200 ساخت کشور هلند

دستگاه  برداشت یونی (Ion Milling)

دستگاه جت پولیش (Jet Polisher)

دستگاه دیمپلر (Dimpler)

دستگاه برش دیسک اولتراسونیک (Ultra-Sonic Disk Cutter)

خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

(تست 1) تصویربرداری و بررسی های ساختاری مختلف 

تماس با آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه: مهندس پوپک امینی

تلفن: 66165238-021

ایمیل:  farhang_parsikia@alum.sharif.edu

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus