تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه نانو الکترونیک

آزمایشگاه نانوالکترونیک

دانشکده برق

آزمایشگاه نانوالکترونیک دانشکده برق زیر مجموعه مرکز نیمه هادی بوده از سال 1384 شروع بکار نموده است.   

مسئول آزمایشگاه

دکتر بیژن رشیدیان

تجهیزات  آزمایشگاه

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM و میکروسکوپ روبشی تونلی STM، ساخت شرکت DME دانمارک

خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

تصویربرداری از سطح نمونه در حالت نیروی بین اتمی و بدست آوردن توپوگرافی و مورفولوژی سطحی نمونه

تصویربرداری و طیف­نگاری از سطح نمونه به روش تونل­زنی جریان و بدست آوردن توپوگرافی و مورولوژی سطح نمونه­ های هادی جریان الکتریکی

تماس با آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه: خانم دهقان، خانم رییسی

تلفن 66164309-021 یا 66164353-021

ایمیلm_dehghan@ee.sharif.edu  , raisi@ee.sharif.edu

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، بین دانشکده برق و دفتر ریاست، روبروی دانشکده فیزیک، آزمایشگاه نیمه هادی

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus