تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه تحقیقاتی اسپاترینگ

آزمایشگاه تحقیقاتی اسپاترینگ
دانشکده فیزیک

آزمایشگاه تحقیقاتی اسپاترینگ به همراه آزمایشگاه شیمی فیزیک متعلق به گروه تحقیقاتی بین رشته­ای نانو-انرژی-سطح-لایه های نازک (NEST) به نشانی http://nest.sharif.ir در زمینه های میکرو/ نانوالکترونیک، انرژی خورشیدی، فوتوکاتالیست­ها، ابرخازن­ها، پلیمرها با رسانایی الکتریکی و حرارتی و ... فعالیت می­کند.

 

مسئول آزمایشگاه

دکتر علیرضا مشفق

تجهیزات  آزمایشگاه

دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ (Alcatel) با قابلیت­های DC، RF ، واکنشی و بایاس و همچنین لایه نشانی تبخیر حرارتی

دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ رومیزی DC

دستگاه لیتوگرافی نوری

دستگاه لایه نشانی بخار شیمیایی (CVD)

دستگاه پلاسمای هیدروژن با مد RF

دستگاه اندازه گیری الکتروشیمیایی  پتانسیوستات/ گالوانوستات (Autolab)

دستگاه اسپکترومتر جرمی (QMS)

انواع راکتورهای فوتوکاتالیستی

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

دستگاه لایه نشانی چرخشی

دستگاه لایه نشانی غوطه وری

دستگاه الکتروریسی

دستگاه اسپکتروسکوپی نوری پروبی (Ocean Optics)

دستگاه طیف سنج نوریUV-Visible  Jasco))

دستگاه سانتریفیوژ

دستگاه منبع صفحه ای گذرا (TPS)

 

خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

 لایه نشانی اسپاترینگ Sputtering deposition

رشد لایه های نازک در فاز گازی به روش شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD)

لایه نشانی تبخیر حرارتی Thermal Evaporation

ایجاد نواقص شبکه­ای با استفاده از پلاسمای هیدروژن تحت فرکانس رادیویی

اندازه گیری های الکتروشیمیایی (جریان، ولتاژ و امپدانس)  Electrochemical Measurements

آزمون­های فوتوکاتالیستی (تجزیه رنگ) Photocatalytic (PC) Tests

خدمات لیتوگرافی و الگودهی لایه های نازک Lithography

اندازه گیری زاویه تماس Contact Angle

لایه نشانی چرخشی Spin Coating

لایه نشانی غوطه وری Dip Coating

الکتروریسی Electrospinning

طیف سنجی نوری با وضوح بالا High Resolution Optical Spectrometry

سانتریفیوژ Lab Centrifuge

روش منبع صفحه ای گذرا Transient Plane Heat Source (TPS)

اندازه گیری جرم گونه های گازی Quadruple Mass Spectrometry (QMS)

 اندازه گیری رسانندگی گرمایی، ضریب پخش و ظرفیت گرمایی ویژه

 تماس با آزمایشگاه

رابط آزمایشگاه: بهنام عشقی

تلفن: ۰۹۱۰۴۹۶۴۰۹۳  یا  ۶۶۱۶۴۵۳۶

ایمیل: behnameshqi@gmail.com

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، طبقه دوم، آزمایشگاه تحقیقاتی اسپاترینگ

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus