تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری
دانشکده فیزیک

مدیر

دکتر نیما تقوی نیا

تجهیزات

دستگاه طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز

دستگاه طیف سنجی Avaspec 2048 TEC تولید شرکت Avantes هلند

 دستگاه تخلخل سنجی جذب و واجذب

خدمات

اندازه گیری طیف عبور (یا جذب) نوری در ناحیه طیفی مادون قرمز( (FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy

اندازه گیری طیف فوتولومینسانس   Photoluminescence (PL)

                          Adsorption/Desorption Porosimetry (BET) اندازه گیری تخلخل سنجی جذب و واجذب

اندازه گیری زاویه تماس    (CA)

اندازه گیری طیف بازتاب / عبور  پخشی       Diffuse Reflection/transmittance Spectroscopy (DRS /DTS)

اندازه گیری طیف عبور (یا جذب) نوری در ناحیه طیفی فرابنفش و مرئی   (UV-VIS) Spectroscopyy

اندازه گیری خواص خودتمیزشوندگی         Self cleaning and Photocatalytic test

راهنمایی باز کردن فایل هایی با پسوند dx, sp,txt,asc,… جهت رسم نمودار در اکسل

تماس با آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه: خانم کریمی

تلفن 09389732968 یا 02166164561

ایمیل:  karimi@ncl.sharif.edu

متقاضیان فقط از طریق تلگرام شماره همراه بالا، با اپراتور ارتباط برقرار کنند.

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus