تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون سنجش گازها

آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون سنجش گازها
مرکز خدمات آزمایشگاهی

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در ایران اقدام به تجهیز آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون سنجش گازها در خصوص کالیبراسیون آنالایزرهای (NO,NOX,NO2,SO2,CO,O3) و همچنین اندازه­گیری غلظت کپسول­ های مورد نظر نموده است. این آزمایشگاه، همکار و مورد اطمینان سازمان کنترل کیفیت هوای تهران و با توجه به تفاهم ­نامه ه­ای منعقد شده، مسئولیت کالیبراسیون دستگاه­ ها و گازهای این سازمان را عهده دار می­ باشد. این مرکز قابلیت ارائه خدمات در زمینه كالیبراسیون تجهیزات ذکر شده در گستره وسیعی از غلظت­ ها را بر طبق استانداردهای بین المللی دارا می­ باشد.

مدیر

آقای دکتر حبیب باقری

تجهیزات

آنالایزر اندازه­گیری اکسیدهای نیتروژن مدل  APNA-370

آنالایزر اندازه­گیری کربن مونو اکسید مدل APMA-370

آنالایزر اندازه­گیری گوگرد دی اکسید مدل APSA-370

آنالایزر اندازه­گیری اوزون مدل APOA-370

ژنراتور گاز اوزون مدل OZGU-370SE

خدمات

کالیبراسیون آنالایزر و اندازه­گیری غلظت کپسول اکسیدهای نیتروژن

کالیبراسیون آنالایزر و اندازه­گیری غلظت کپسول کربن مونو اکسید

کالیبراسیون آنالایزر و اندازه­گیری غلظت کپسول گوگرد دی اکسید

کالیبراسیون آنالایزر و اندازه­گیری غلظت کپسول اوزون

تماس با آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه: خانم کاهه

شماره تماس: داخلی 111   8-66166246-021

ایمیل: atikaheh@clab.sharif.ir

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی، آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون سنجش گازها

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus