تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه تحقیقاتی لایه های نازک و فیزیک سطح

آزمایشگاه تحقیقاتی لایه های نازک و فیزیک سطح
دانشکده فیزیک

آزمایشگاه فیزیک سطح و لایه های نازک در سال ١٣٧١ درفضای کوچکی به وسعت ١٢ متر مربع با تجهیزات محدود ایجادگردید. سپس در سال ١٣٧٨ به همت خانم دکتر ایرجی زاد به ساختمان فعلی در دانشکده فیزیک منتقل گردید.

مدیر

دکتر اعظم ایرجی زاد

تجهیزات

دستگاه های لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی، اسپاترینگ و الکترون بیم

دستگاه اسپین کوتینگ

دستگاه اندازه گیری سایز ذرات DLS شرکت Malvern انگلستان مدل Nano S (red badg-632.8 nm)

دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی لایه های نازک فلزی Four Probe

دستگاه الکتروریسی

سیستم اندازه گیری حسگری گازهای مختلف

کوره مکعبی و استوانه ای با قابلیت برنامه دهی

آون Oven

دستگاه سایش

حمام اولتراسونیک

خدمات

لایه نشانی فلزات و برخی از اکسیدهای فلزی به روش تبخیر حرارتی      PVD (Physical Vapor Deposition)

لایه نشانی فلزات و برخی از اکسیدهای فلزی به روش کندوپاش  Dc & RF Sputtering

لایه نشانی برخی از فلزات به روش تبخیری با باریکه الکترون      Electron beam

تعیین اندازه سایز ذرات  DLS

لایه نشانی چرخشی Spin Coating

 اندازه گیری مقاومت الکتریکی لایه های نازک فلزی به روش چهار اتصالی Four Probe

تست حسگری گاز

 تماس با آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه: خانم فریبا قاسم پور

تلفن 02166164534

ایمیل: frb.ghasempour@gmail.com

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus