تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه مقاومت مصالح (میلگرد، پیچ و مهره)

آزمایشگاه مقاومت مصالح (میلگرد، پیچ و مهره)
دانشکده مهندسی مکانيک

این آزمایشگاه با بیش از 40 سال سابقه در خدمت رسانی به شرکتهای عمرانی و صنعتی کشور به انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مورد نیاز آن شرکتها اهتمام داشته است.

تجهیزات

دستگاه کشش و فشار 60تن (AMSLER)

دستگاه کشش و فشار 200 تن (SCHENCK)

دستگاه کشش 10 تن (zwick)

خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

1.      کشش ميلگرد، کوپلر و بولت  

2.      کشش ورق

3.      تستهای پیچ ومهره

4.      کشش سیم بکسل

5.      سختی سنجی

6.      تست فشار دریچه

7.      تست خمش و بازخمش میلگرد

8.      تست برش

9.      تست پيچش

10. تست فشار هيدرواستاتيک

11. کشش انواع زنجير

12. تست فنر

13. کاليبره کردن ترکمتر

14. تست ضربه

شرایط نمونه ها

جهت اطلاع از شرايط نمونه با شماره آزمايشگاه (66165561) تماس حاصل نماييد.

مسئول آزمون ها

کياالدين علاالدينی شورمستی

محمد نصيريان

تماس با مسئول آزمون ها

تلفن 09367605034 یا 02166165561

ایمیل:  k_shormasti@yahoo.com

آدرس پستی: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانيک، آزمایشگاه مقاومت مصالح

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus