تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

صندوق پستی: 11155/1639

کد پستی: 1458889694

تارنما: http://www.c-labs.sharif.ir

 رایانامه: clab@sharif.edu

شماره تماس: 8-66166246 - 021   جهت برقراری ارتباط می توانید از شماره های داخلی زیر استفاده نمایید.

شماره های داخلی بخش ها

شماره های داخلی پرسنل

 نمابر: 66072563-021

 نقشه

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus