تصویرگیری از ساختار عنصری سطح مواد در BSE Mode (مرکز خدمات آزمایشگاهی)

آزمایشگاه FE-SEM
مرکز خدمات آزمایشگاهی

تصویرگیری از ساختار عنصری سطح مواد در BSE Mode (مرکز خدمات آزمایشگاهی)

با تابش باریکۀ الکترونی به سطح مواد، الکترون­های پراکندۀ بازگشتی از منطقۀ اثر بازتابیده شده و به آشکارساز مورد نظر برخورد می­ کنند. تفاوت شدت آنها می­ تواند نوع عنصر سطحی (با توجه به جرم اتمی آن) را مشخص کند و به این ترتیب می­توان ساختار عنصری سطح را تعیین کرد.

تجهیزات آزمون

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل TeScan – Mira III ساخت کشور جمهوری چک دارای آشکارساز BSE

شرایط آزمون

از نمونه های جامد مهندسی غیر مغناطیسی و زیستی مختلف تصویرگیری می­شود و یک فایل تصویری تحویل می­گردد.

تعرفه آزمون

ساعتی 2/520/000 ریال؛ تا اطلاع ثانوی خدمات با 20% تخفیف ارائه می شود

شرایط نمونه

امکان تصویرگیری از کلیۀ نمونه­ های جامد مهندسی غیر مغناطیسی و زیستی نسبتاً ریز (کوچک­تر از مکعبی به طول ضلع cm 3) وجود دارد.

مسئول آزمون

مهندس فرهنگ پارسی کیا

تماس با مسئول آزمون

کارشناس آزمایشگاه: مهندس فرهنگ پارسی کیا، مهندس صبا تابعان

شماره تماس: داخلی 105   8-66166246-021    (برای تعیین وقت با واحد پذیرش-داخلی 102، 103 و 112 تماس بگیرید)

 ایمیلclab@sharif.edu

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

 

ثبت درخواست                                               

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus