تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه SPM

آزمایشگاه SPM
مرکز خدمات آزمایشگاهی

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) از دست از میکروسکوپ­هایی می­باشد که با اسکن کردن سطح تصاویر و اطلاعات مورد نیاز را می­دهد. عمده کاربرد این دستگاه برای بررسی­های توپوگرافی، زبری سطحی (در مقیاس­های کوچک)، بررسی­های فازی سطحی و ... به کار می­رود. البته علاوه بر موارد ذکر شده کاربردها دیگری در زمینه مایعات، خواص مغناطیسی،  خواص الکتریکی و لیتوگرافی نیز دارد.

مدیر

دکتر محمدرضا اجتهادی

تجهیزات

دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مدل FemtoScan  ساخت کشور روسیه

خدمات

آزمون تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی (Contact AFM)

 آزمون غیر تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی (Non-Contact AFM)

آزمون میکروسکوپی تونلی روبشی (STM)

تفسیر تصویربرداری سه بعدی از سطح نمونه (AFM)

نرم افزار تحلیل تصاویر AFM

 

تماس با آزمایشگاه

 
کارشناس آزمایشگاه: منصوره امینی

آدرس ایمیل: amini1990@yhaoo.com

شماره تماس: داخلی  106  8-66166246-021


آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

جهت اطلاع از شرایط دقیق تر آزمایش، ترجیحا ایمیل بزنید.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus