اندازه گیری طیف عبور (یا جذب) نوری در ناحیه طیفی مادون قرمز FTIR/Fourier Transform Infrared Spectroscopy

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری
اندازه گیری طیف عبور (یا جذب) نوری در ناحیه طیفی مادون قرمز (FTIR)  Fourier Transform Infrared Spectroscopy

طیف سنجي مادون قرمز بر اساس جذب تابش مادون قرمز و بررسي جهش­هاي ارتعاشي مولکول­ها و يون‌هاي چند اتمي صورت مي‌گیرد. جذب تابش مادون قرمز همانند ديگر فرايندهاي جذب، فرايندي کوانتایی است به نحوی که فقط فرکانس‌هاي خاصي از تابش مادون قرمز توسط مولکول جذب و باعث ارتعاش پیوندهاي آن مي شود. یکتایی فرکانس جذب برای هر پیوند باعث می‌شود که بتوان از طیف‌سنجی مادون قرمز به عنوان روشی قدرتمند براي تعیین ترکیبات شیمیایی، ساختار مولکولی و شناسايي ترکیبات آلي و گروه‌هاي عاملي استفاده کرد.

تجهیزات آزمون

دستگاه طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز مدل Spectrum RX I ساخت شرکت PerkinElmer ایالات متحده آمریکا

شرایط آزمون

از نمونه های پودری به همراه ماده مرجع KBr  قرصی ساخته شده و تحت تابش نور قرار می گیرد. برای هر نمونه طیف عبور نوری ( و یا جذب) در ناحیه cm-1 400 تا cm-1 4000 اندازه گیری و بصورت یک فایل عددی در اختیار متقاضی قرار می گیرد. 

تعرفه آزمون

1 تا 4 نمونه؛ نمونه ای 420,000 ریال

 نمونه از 5 تا بیشتر ؛ نمونه ای 350,000 ریال

شرایط نمونه

امکان اندازه گیری طیف برای نمونه هایی به صورت محلول های غیر آبی، نمونه های پودری، جامد مسطح شفاف در ناحیه IR و همچنین لایه های نازک در مد AT وجود دارد. نمونه های پودری حتما باید ساییده شده و بسیار نرم باشند.

مسئول آزمون

خانم کریمی

تماس با مسئول آزمون

 کارشناس آزمایشگاه: خانم کریمی

تلفن 09389732968 یا 02166164561

ایمیل:  karimi@ncl.sharif.edu

متقاضیان فقط از طریق تلگرام شماره همراه بالا، با اپراتور ارتباط برقرار کنند.

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

 ثبت درخواست                                    

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus