اندازه گیری تخلخل سنجی جذب و واجذب (Adsorption/Desorption Porosimetry (BET

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری
اندازه گیری تخلخل سنجی جذب و واجذب  Adsorption/Desorption Porosimetry (BET)  

سیستم BET بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع ( 77 درجه کلوین) کار می‌کند. پس از قرار گرفتن سلول حاوی نمونه مورد نظر در مخزن نیتروژن مایع، با افزایش تدریجی فشار گاز نیتروژن در هر مرحله میزان حجم گاز جذب شده توسط ماده محاسبه می‌شود. سپس با کاهش تدریجی فشار گاز میزان واجذب ماده اندازه‌گیری می‌شود و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط ماده در دمای ثابت رسم می‌شود. این سیستم بر اساس تئوری (BET(Brunauer-Emmett-Teller و همچنین مقادیر اندازه‌گیری شده جذب و واجذب ماده می‌تواند سطح ویژه، قطر ،حجم و توزیع سایز حفره‌های ماده را محاسبه نماید. روش اندازه‌گیری این سیستم هیچ‌گونه آسیبی به ماده وارد نمی‌کند و برای نمونه‌های پودری بسیار مناسب است.

تجهیزات آزمون

دستگاه  Belsorp mini II ساخت شرکت ژاپنی Bel  است.

شرایط آزمون

جهت آماده‌سازی و خشک‌کردن مواد قبل از اندازه‌گیری و حذف بخارآب، دی اکسید کربن و یا سایر مولکولهایی که ممکن است حجم حفره‌های ماده را اشغال کرده باشند، نمونه چندین ساعت در دمای بالا قرار می‌گیرد (Degassing). دمایی که در آن به صورت روتین نمونه ها آب زدایی می شوند 120 درجه است. در صورتی که دمای بالاتر یا پایین تری نیاز است لطفا با مسئول دستگاه هماهنگ نمایید. دقت کنید در صورتی که دمای پیشنهادی شما باعث آسیب به نمونه یا حصول نتایج نادرست شود، امکان آنالیز مجدد وجود ندارد.

تعرفه آزمون

1 تا 2 نمونه؛ نمونه ای 2,100,000 ریال

 3 تا 9 نمونه؛ نمونه ای 1,750,000 ریال

10 تا 20 نمونه؛ نمونه ای 1,400,000 ریال 

تعداد بالای 20 نمونه؛ نمونه ای 1,270,000 ریال

آزمون سریع: نمونه ای 2,900,000 ریال (برای نمونه هایی که متقاضی می خواهد حداکثر در طی یک هفته کاری نتایج خود را پس از تحویل نمونه دریافت کند.)

شرایط نمونه

نمونه ها باید به صورت پودر نانومتری باشند. مقدار ماده مورد نیاز به اندازه ای است که سطح کل آن بیش از 1 متر مربع شود. به طور معمول 0.1 گرم از ماده جهت آنالیز استفاده می‌شود. برای نمونه های با سطح کم بهتر است مقدار بیشتری ارائه شود. حتی المقدور مقدار ماده حدود 0.2 گرم باشد تا در صورت نیاز امکان تکرار آنالیز نیز وجود داشته باشد. دقت اندازه‌گیری این سیستم در تعیین ابعاد حفره 200-0.35 نانومتر بوده و سطوح ویژه حداقل 1 مترمربع بر گرم را اندازه‌گیری می‌نماید. این سیستم برای نمونه های پودری با سایز ذره میکرومتری مناسب نمی باشد.

 مسئول آزمون

خانم کریمی

تماس با مسئول آزمون

 کارشناس آزمایشگاه: خانم کریمی

تلفن 09389732968 یا 02166164561

ایمیل:  karimi@ncl.sharif.edu

متقاضیان فقط از طریق تلگرام شماره همراه بالا، با اپراتور ارتباط برقرار کنند.

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

 
ثبت درخواست

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus