اندازه گیری طیف بازتاب / عبور پخشی (Diffuse Reflection/transmittance Spectroscopy (DRS /DTS

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری
اندازه گیری طیف بازتاب / عبور  پخشی Diffuse Reflection/transmittance Spectroscopy (DRS /DTS)

سیستم DRSDTS/  بر اساس تاباندن نور به سطح یک ماده زبر و اندازه گیری میزان بازتاب/عبور پخشی و مقایسه با یک نمونه استاندارد عمل می کند. اندازه گیری بازتاب/عبور پخشی به خصوص برای ارزیابی خواص نوری مواد پودری بسیار مفید است.

تجهیزات آزمون

دستگاه اندازه گیری اسپکترومتر Avantes مدل Avaspec-2048-TEC  با AvaLamp DH-S Setup  است.

شرایط آزمون

از نمونه های پودری به همراه ماده مرجع (سولفات باریم) به نسبت 1:10 قرصی به ضخامت کمتر از 1.5 میلی متر ساخته شده و تحت تابش نور قرار می گیرد. (برای سایر نمونه ها قرص سازی انجام نمیشود) برای هر نمونه طیف های بازتاب / عبور پخشی در ناحیه 300 تا 900 نانومتر اندازه گیری و بصورت یک فایل عددی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

تعرفه آزمون

1 تا 4 نمونه؛ نمونه ای 420,000 ریال

 نمونه از 5 تا بیشتر؛ نمونه ای 350,000 ریال

شرایط نمونه

نمونه های پودری و نمونه های مسطح زبر (لایه نازک و قطعه) قابل اندازه گیری هستند. در مورد نمونه های پودری باید ماده کاملا آسیاب شده و ریز دانه بوده و مقدار آن از 0.02 گرم بیشتر باشد. این مقدار از وزن ماده در نتیجه تست موثر است. آزمون  برای نمونه های پودری قابل انجام نیست. صرفا برای نمونه های لایه نازک شفاف در این ناحیه طیفی مناسب است.

 مسئول آزمون

خانم کریمی

تماس با مسئول آزمون

 کارشناس آزمایشگاه: خانم کریمی

تلفن 09389732968 یا 02166164561

ایمیل:  karimi@ncl.sharif.edu

 متقاضیان فقط از طریق تلگرام شماره همراه بالا، با اپراتور ارتباط برقرار کنند.

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

                                                                                                                                ثبت درخواست

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus