اندازه گیری طیف عبور (یا جذب) نوری در ناحیه طیفی فرابنفش و مرئی UV-VIS/Spectroscopyy

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری
اندازه گیری طیف عبور (یا جذب) نوری در ناحیه طیفی فرابنفش و مرئی (UV-VIS) Spectroscopyy

طیف سنجي فرابنفش و مرئی بر اساس تابش فوتونهای فرابنفش و مرئی بر نمونه و اندازه گیری میزان عبور و یا جذب ماده در طول موج‏های مختلف در بازه طیفی 200 تا 1100 نانومتر کار می‏کند.

تجهیزات آزمون

دستگاه طیف سنجي فرابنفش و مرئی مدل Lambda25  و ساخت شرکت PerkinElmer آمریکا است.

شرایط آزمون

 برای هر نمونه طیف عبور و یا جذب نوری در ناحیه200 تا 1100 نانومتر اندازه گیری و بصورت یک فایل عددی در اختیار متقاضی قرار می گیرد. 

تعرفه آزمون

1 تا 4 نمونه؛ نمونه ای 420,000 ریال

نمونه از 5 تا بیشتر ؛ نمونه ای  350,000 ریال

 

شرایط نمونه

امکان اندازه گیری طیف برای نمونه هایی به صورت محلول، جامد و همچنین لایه های نازک وجود دارد. سایز نمونه‏های جامد بهتر است از 20 میلیمتر بزرگتر باشد. این آزمون برای نمونه های پودری قابل انجام نیست.

مسئول آزمون

خانم کریمی

تماس با مسئول آزمون

 کارشناس آزمایشگاه: خانم کریمی

تلفن 09389732968 یا 02166164561

ایمیل:  karimi@ncl.sharif.edu

متقاضیان فقط از طریق تلگرام شماره همراه بالا، با اپراتور ارتباط برقرار کنند.

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

                                                                                                                                          ثبت درخواست      

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus