اندازه گیری خواص خودتمیزشوندگی Self cleaning and Photocatalytic tests

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری
اندازه گیری خواص خودتمیزشوندگی Self cleaning and Photocatalytic tests  

روش های متعددی برای تست خواص فوتوکاتالیستی مواد (عمدتا پودر یا لایه نازک از TiO2 یا ترکیبات آن) وجود دارد که انتخاب آن بستگی به کاربرد و نیز فرم نمونه دارد. در این آزمایشگاه دو روش برای اندازه‏گیری این خواص انجام می‏شود. این روش ها شامل آزمون حذف لایه نازک چربی بر روی نمونه (آزمون خود تمیز شوندگی) و آزمون حذف رنگ است.

 تجهیزات آزمون

آزمون چربی زدایی: سیستم اندازه گیری زاویه تماس تولید شرکت Dataphysics و مدل آن OCA 15 plus  می باشد.

آزمون رنگ زدایی: دستگاه طیف سنجي فرابنفش و مرئی مدل Lambda25  و ساخت شرکت PerkinElmer آمریکا است.

شرایط آزمون

آزمون چربی زدایی:

آزمون شامل یک مرحله لایه نشانی اسید استئاریک (به عنوان لایه چربی) و 6 مرحله اندازه گیری زاویه تماس است که 4 مرحله آن همراه با تابش نور فرابنفش هر یک به مدت 15 دقیقه  است.

آزمون رنگ زدایی:

آزمون شامل 6 مرحله اندازه گیری منحنی جذب ماده متیلن بلو است که 4 مرحله آن همراه با تابش نور فرابنفش هر یک به مدت 15 دقیقه است.

تعرفه آزمون

نمونه ای 2900000 ریال

شرایط نمونه

تست چربی زدایی:

این تست برای لایه های نازکی که بر روی زیرلایه صاف لایه نشانی شده اند مناسب است و برای نمونه های پودری قابل انجام نیست. بهتر است اندازه نمونه کمتر از 20 میلیمتر باشد.

تست رنگ زدایی:

این آزمون برای لایه های نازکی که بر روی زیرلایه صاف با اندازه بزرگتر از 20 میلیمتر، لایه نشانی شده‏ اند و برای نمونه‏ های پودری قابل انجام است.

مسئول آزمون

خانم کریمی

تماس با مسئول آزمون

 کارشناس آزمایشگاه: خانم کریمی

تلفن 09389732968 یا 02166164561

ایمیل:  karimi@ncl.sharif.edu

متقاضیان فقط از طریق تلگرام شماره همراه بالا، با اپراتور ارتباط برقرار کنند.

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

  

ثبت درخواست

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus