تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه تشدید مغناطیسی هسته ای NMR

آزمایشگاه تشدید مغناطیس هسته ای NMR
دانشکده شیمی

طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته‌ای می‌تواند برای مطالعه ساختار مولکول های آلی، معدنی و پپتیدهای سایز متوسط استفاده شود. در طیف سنجی NMR که بر اساس اثر زیمان کار می‌کند ستون انرژی اسپینی تبهگن توسط میدان مغناطیسی خارجی شکافته می‌شود. NMR در ناحیه امواج رادیویی(مگاهرتز) رخ می‌دهد. از مزایای این تکنیک می‌توان به غیر مخرب بودن آن اشاره نمود.

مدیر

دکتر سیروس جمالی

تجهیزات

دستگاه طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای NMR ساخت شرکت BRUKER آلمان

خدمات

 طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای(NMR) 

 تماس با آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه: آقای مهدی جهانی

تلفن 66165362

ایمیل:  nmr@ch.sharif.edu


آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی


Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus