تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبور TEM

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (کفا) TEM

مرکز خدمات آزمایشگاهی

عملکرد میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscope) که به اختصار به آن TEM گویند، پرتوی الکترونی شتابداده شده از یک نمونه بسیار نازک عبور می‌نماید و تصویری با بزرگنمایی بسیار بالا بر روی ابزار نمایش تشکیل می‌شود. ابزار نمایش می‌تواند صفحه نمایش فلورسانس و یا دوربین عکاسی مخصوص باشد.

میکروسکوپ های الکترونی عبوری نسبت به میکروسکوپ‌های دیگر دارای مزایای متعددی هستند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- توان تفکیک (Resolution) و بزرگنمایی بسیار بالا به دلیل طول موج کوچک پرتوی الکترونی نسبت به پرتوی نوری.

- قابلیت آنالیز بلورشناسی اجزاء بسیار ریز مواد و مطالعه‌ی عیوب بلوری

- امکان آنالیز شیمیایی اجزاء‌ نمونه توسط اشعه‌ی ایکس ساطع شده از نمونه

اساس عملکرد میکروسکوپ الکترونی عبوری مشابه میکروسکوپ های نوری است با این تفاوت که به جای  پرتوی نور در آن از پرتوی الکترون استفاده می شود. آنچه که می توان با کمک میکروسکوپ نوری مشاهده کرده بسیار محدود است در حالی که با استفاده از الکترونها بجای نور،  این  محدودیت از بین می‌رود. وضوح تصویر در TEM هزار  برابر بیشتر از یک میکروسکوپ نوری است.

با استفاده از TEM می توان جسمی به اندازه چند آنگستروم  (10- 10 متر) را مشاهده کرد. برای مثال می‌توانید اجزای  موجود در یک سلول یا مواد مختلف در ابعادی نزدیک به اتم  را مشاهده کنید. برای بزرگنمایی، TEM ابزار مناسبی است که  هم در تحقیقات پزشکی، زیست شناسی و هم در تحقیقات مرتبط با مواد قابل استفاده است.

در واقع TEM نوعی پروژکتور نمایش اسلاید در مقیاس نانو است که در آن پرتویی از الکترون ها از تصویر عبور داده می شود. الکترون هایی که از جسم عبور می کنند به پرده فسفرسانس برخورد کرده سبب ایجاد تصویر از جسم بر روی پرده می شوند. قسمت های تاریک تر بیانگر این امر هستند که الکترون های کمتری از این قسمت جسم عبور کرده اند (این بخش از نمونه چگالی بیشتری دارد) و نواحی روشن تر مکانهایی هستند که الکترون بیشتری از آنها عبور کرده است (بخش های کم چگال تر.)

استفاده از این میکروسکوپ گران و وقت گیر است چرا که نمونه باید در ابتدا به شیوه ای خاص آماده شود؛ لذا تنها در مواردی خاص از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده می‌نمایند. از این میکروسکوپ جهت تحلیل و آنالیز ریخت شناسی، ساختار بلوری (نحوه قرارگیری اتمها در شبکه بلوری) و ترکیب نمونه ها استفاده می شود.

مدیر آزمایشگاه

داود قرایلو

تجهیزات  آزمایشگاه

دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEMزایس مدل EM900

خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

تصویربرداری از نمونه‌های پودری و سوسپانسیون

تماس با آزمایشگاه

داود قرایلو

شماره تماس: داخلی 110   8-66166246-021

ایمیل:  d.gharailou@clab.sharif.edu

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی، آزمایشگاه میکروسکوپ TEM

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus