فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

 1-پژوهشی

آئین نامه طرح وابستگی مشترک اعضای هیئت علمی(Joint Appointment)

کاربرگ تعریف هسته های پژوهشی

شيوه‌نامه ارزيابي عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي - 1394

جدول امتیازدهی سایر فعالیت ها در محاسبه پژوهانه اعضای هیأت علمی

اطلاعات مورد نیاز برای گزارش تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه‌ها

آیین نامه شورای پژوهشی دانشگاه

آیین نامه شرح وظایف معاونین پژوهشی دانشکده ها و مراکز

دستورالعمل تهیه گزارشات پژوهشی (1,2)

دستورالعمل تهیه گزارشات پژوهشی نهایی

فرم تعریف هسته پژوهشی

طرحهای مستقل و موظف پژوهشی فرم جدید

طرحهای مستقل و موظف پژوهشی فرم ادامه دار

جدول معادل‌سازی فعالیت‌های اعضاء هیات علمی پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی

فرم ارزیابی فعالیت پژوهشی موظف

فرم ارزیابی گزارشات طرح های موظف پژوهشی

 فرم صورتجلسات کمیته های پژوهشی دانشکده ها و مراکز

 فرم ارائه گزارش (فرم 1)

آيين‌نامه‌ انتخاب پژوهشگران نمونه و جوان نمونه دانشگاه صنعتی شريف

 2-اعتبارات حمایتی

آیین‌نامه اعتبار کیفیت 1395
فرم برنامه کیفیت

فرم گزارش میان‌دوره اعتبار کیفیت

فرم گزارش نهایی اعتبار کیفیت
آیین‌نامه برنامه حمایت از طرح‌های پژوهشی برنامه محور برای توسعه فناوری‌های جدید (برنامه فناوری)
آیین‌نامه حمایت از هسته‌های پژوهشی برنامه محور(برنامه گرنت)
فرم تعريف برنامه هاي پژوهشي

دستور العمل اجرایی پرداخت (برنامه گرنت)

فرم پرداخت دانشجویان (برنامه گرنت)

گزارش میان دوره پیشرفت کار اعتبار هسته‌های پژوهشی برنامه محور

آیین‌نامه حمایت از به‌کار گیری پژوهشگران پسا دکتری (برنامه پسا دکتری)
آیین نامه اعتبار کمک هزینه پژوهش دانشجویان دکتری سال 1397
آئين نامه اعطاي اعتبار تجهيز آزمایشگاه
فرم درخواست اعتبار خرید تجهیزات برای اعضای هیأت علمی جدید
گزارش خرید و بکارگیری تجهیزات با استفاده از اعتبار تجهیزات اعضای هيأت علمی جدید

شیوه‌نامه اعطای جایزه مقالات کیفی

درخواست جایزه مقالات کیفی

شیوه‌نامه استفاده از اعتبار خدمات آزمایشگاهی و تجهیزاتی دانشگاه

3-واحدهای پژوهشی

آیین‎نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها

مدارک تاسیس واحدهای پژوهشی در وزارت علوم

آیین نامه تشکیل قطب علمی در وزارت علوم 97/7/7

پرسشنامه ارزيابي عملكرد واحدهاي پژوهشي

4-فرصت مطالعاتی

آیین نامه فرصت مطالعاتی

اصلاحیه آیین‌نامه فرصت مطالعاتی

شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی

الحاقیه آئین نامه فرصت مطالعاتی

دستورالعمل اصلاح تسهیلات فرصت مطالعاتی خارج از کشور

 جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی

 آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت و مأموریت پژوهشی

فرم درخواست فرصت مطالعاتی کوتاه مدت بر اساس مصوبه مورخ 1394/3/5 هیأت امناء دانشگاه

فرم درخواست مأموریت پژوهشی کوتاه مدت بر اساس مصوبه مورخ 1394/3/5 هیأت امناء دانشگاه

فرم گزارش مأموریت پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور

 فرم الف : پرسشنامه فرصت مطالعاتی

فرم ب : پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

فرم ج : برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی

گزارش نهایی

گزارش اول و دوم

مراحل انجام امور متقاضیان فرصت مطالعاتی

 

5-سفرهای خارجی
آیین نامه سفرهای خارجی اعضاء هیأت علمی
دستورالعمل پرداخت تعاملات علمی
روند دریافت تسهیلات شرکت در همایش‌های خارجی
نحوه بررسی اعتبار همایش
فرم درخواست شرکت در همایش خارجی
فرم گزارش سفر 1

فرم گزارش سفر 2

فرم ضمانت آموزشی

فرم بازپرداخت ثبت نام

بازپرداخت هزینه عضویت در انجمن های علمی

فرم بازپرداخت هزینه چاپ مقاله در مجله

فرم بازپرداخت هزینه چاپ اضافه صفحه مقاله

 6-همایش داخلی
شیوه نامه شرکت در همایش داخلی
روند دریافت تسهیلات شرکت در همایش داخلی
فرم درخواست شرکت در همایش داخلی
فرم تسویه حساب همایش داخلی

7-طرح حمايت از واحدهاي پژوهشي

توضيحات

فرم تعریف طرح پژوهشی

8-امور مالی پژوهشی
فرم همکار / دستیار پژوهشی

فرم پرداخت به دستیاران

رسید پرداخت

صورت مجلس خريد و تحويل كالا

شرایط فاکتورها

9-پژوهشگران غیر عضو هیأت علمی
فرم مشخصات پژوهشگر پسا دکتری (فرم شماره 1)
فرم تقاضای استخدام پژوهشگر پسا دکتری(فرم شماره 2)
فرم تمدید دوره پژوهشگر پسا دکتری (فرم شماره 3)
فرم تسویه حساب و تقاضای گواهی دوره پژوهشگر پسا دکتری (فرم شماره 4)
فرم تایید قرارداد ارتباط با صنعت (فرم شماره 5)
مجوز پرداخت به پژوهشگر پسا دکتری از قرارداد ارتباط با صنعت (فرم شماره 6)

فرم تخفیف تسویه از قرارداد ارتباط با صنعت

آیین نامه پژوهشگر مهمان
فرم مشخصات پژوهشگر مهمان (فرم شماره 1)
فرم تقاضای همكاري پژوهشگر مهمان (فرم شماره 2)
فرم تمديد دوره همكاري پژوهشگر مهمان (فرم شماره 3)
فرم تسويه حساب و تقاضاي گواهي حضور پژوهشگر مهمان (فرم شماره 4)
فرم تفاهم نامه موسسه مبدا با دانشگاه صنعتي شريف

10-وزارت علوم
سند توسعه بخش پژوهش و فناوری در برنامه توسعه
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
منشور اخلاق پژوهش
منشور و موازین اخلاق پژوهش
صندوق حمایت از پژوهشگران کشور (DOC)

ماده 45 (بند د) قانون برنامه چهارم توسعه کشور (دستورالعمل اجرایی)
ماده 45 (بند د) قانون برنامه چهارم توسعه کشور (فرم تکمیل مجری)
سامانه ارزيابي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم سال 95

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

مصادیق تخلفات پژوهشی

12-پژوهانه دفاعي دانشجویان دکترا
فرم درخواست پژوهانه دفاعي

فرم تاييد پيشرفت كار 50درصد

فرم تاييد دفاع نهايي از رساله

فرم تعهد نامه دريافت پژوهانه

13-استاد مهمان
آیین نامه
فرم شماره یک مشخصات استاد مهمان
فرم تقاضای همکاری استاد مهمان
فرم تمدید همکاری استاد مهمان
راهنماي فرايند دعوت به همكاري استاد مهمان


 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus